АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТАЛЫ

НЕГІЗГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ)

1 900 млрд теңге

5 жылда Ақтөбе облысына

$ 12,6 млрд

инвестияланған

Аумағында

181

әрекеттегі шетелдік кәсіпорындар бар.

Минерал-шикізат базасы

340 кен орындары